สินเอยสินเชื่อเงินสด

   รูปแบบของเงินในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป นอกจากรูปลักษณ์ที่เป็นธนบัตรเป็นเหรียญกษาปณ์แล้ว แม้แต้บัตรเครดิต สินเชื่อเงินสด การนำรถไปแลกเงิน ก็เป็นการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินสด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินเชื่อ

เมื่อพูดถึงสินเชื่อแล้ว หากจะหาความหมายแบบเบสิคๆ หรือว่ากันแบบบ้านๆ สินก็คือ สินทรัพย์ เงินทอง ที่ต้องมาเชื่อมกับคำว่า เชื่อ ในที่นี้น่าจะคือ ความเชื่อมั่น ความมั่นอกมั่นใจ ในเรื่องของทรัพย์สินเรื่องเงินทอง ของสองฝ่าย ทั้งผู้ให้ยืมและผู้ยืม โดยจะมีการทำสัญญาเพื่อผูกมัดหรือสัญญาว่าจะชดใช้เงินที่ได้ใช้ไปแล้วนั่นในภายภาคหน้า แต่.. ของดีหาได้ยาก ยิ่งของฟรียิ่งไม่เคยมีในโลก ดังนั้น การขอสินเชื่อ จะสินเชื่อเงินสด สินเชื่อธุรกิจ ฯ จะต้องมีการคิดคำนวณดอกเบี้ยเสมอ

คำว่าเครดิต (credit) หรือสินเชื่อ มีต้นสายมาจากภาษาลาติน Credere มีความหมายว่าเชื่อมั่น แต่ก็ไม่แน่ชัดนัก เพราะบางท่านก็ว่ามาจากคำในภาษาลาตินว่า Credo แต่ความหมายไม่ผิดเพี้ยนกันเท่าไรนัก เพราะความหมายไปในทำนองความเชื่อถือเช่นเดียวกัน การหยิบยืมเงินไปใช้ก่อนแล้วช่ำระกันภายหลังอันที่จริงก็มีมาช้านานแล้ว จะว่าไปมนุษย์เรารู้จักวิธีนี้น่าจะเกือบพันปีมาแล้ว ว่ากันว่าชาวอิสราเอลน่าจะเป็นชาติแรกๆ ที่ใช้วิธีสินเชื่อนี้

พูดถึงรูปแบบของสินเชื่อ รูปแบบของสินเชื่อหากแบ่งตามระยะเวลาจะมีสองแบบคือ สินเชื่อเงินระยะยาว คือเป็นเงินก้อนที่ให้ไปเลยก้อนเดียว แต่จะต้องผ่อนชำระหนี้ภายหลัง ส่วนวัตถุประสงค์ของการสินเชื่อแบบนี้ ก็แล้วแต่ความจำเป็น เช่น เพื่อซื้อบ้าน สร้างเนื้อสร้างตัว ต่อเติมธุรกิจ เป็นต้น ดอกเบี้ยของสินเชื่อแบบนี้จะต่ำ ส่วนสินเชื่อระยะสั้น จะมีระยะเวลาไม่เกินสามปี รูปแบบของแบบนี้อาจเป็นวงเงินเบิกเกินบัญชี สินเชื่อแบบนี้น่าจะเหมาะกับเพื่อใช้ในการกิจการธุรกิจ การงานที่ต้องการเงินหมุนเวียน หรือเป็นเงินรองรัง แต่ดอกเบี้ยจะสูงกว่า

แต่ทว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไปแล้ว ความต้องการใช้เงินมีมากขึ้น ความจำเป็นก็มีมากขึ้น จึงแตกไลน์ของสินเชื่อไปอีกหลากหลายรูปแบบเช่น สินเชื่อเงินสด สินเชื่อเปลี่ยนรถเป็นเงิน เป็นต้น หรือแม้กระทั่งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด เป็นต้น รวมทั้ง สินเชื่อเพื่อการบริโภค ที่มีความหมายว่า เป็นสินเชื่อที่ให้กับคนคนหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการบริโภคเป็นสำคัญ สินเชื่อแบบนี้ยกตัวอย่างเช่น การที่เราไปเปิดบัญชีไว้กับร้านอาหารหรือผู้ให้บริการใดๆ แล้วเมื่อถึงกำหนดเดือนหรือปีจึงค่อยชำระหนี้นั้นครั้งเดียว หรือนำไปใช้ในการผ่อนซื้อสินค้าเช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า จำพวก ตู้เย็น โทรทัศน์ รถยนต์ .. สินเชื่อเพื่อการลงทุน ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เพื่อช่วยให้ธุรกิจเดินได้คล่องตัวขึ้น เช่น นำไปใช้ในการหาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เช่นวัตถุดิบในด้านเกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ภาคบริการ จึงเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลานาน

ลักษณะของลูกค้าที่จะใช้สินเชื่อเงินสด ส่วนใหญ่ก็เพื่อตอบโจทย์ด้านความสะดวกสบาย การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยลูกค้าจะดูที่การบริการหรือความสะดวกรวเร็วในการขอสินเชื่อเงินสดเป็นอันดับแรก แล้วจึงพิจารณาถึงวงเงินและก็ยังคำนึงถึงช่องทางการชำระเงินว่ามีความสะดวกและมากหรือไม่ด้วย .. ไม่น่าเชื่อที่ว่า ลูกค้าหรือผู้ขอสินเชื่อเงินสดจะดูเรื่องอัตราดอกเบี้ย และโปรโมชั่นอื่น ๆ เป็นรอง

แบบนี้เอง ผู้ให้บริการสินเชื่อเงินสดจึงเข้ามารุกหรือเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น และทำการตลาดสินเชื่อเงินสดมากขึ้น แต่อย่างไรเสีย.. แม้ว่าความต้องการสินเชื่อเงินสดจะมีมากเท่าไหร่ แต่ก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและโลกด้วย ในปีก่อน สถานการณ์เศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวเมื่อช่วงที่ผ่านมา ด้วยเพราะธนาคารหรือสถาบันการเงินยังคงจดๆ จ้องๆ และมีอาการเป็นห่วงปัญหาคุณภาพหนี้สินของสถาบัน เพราะมีข้อมูลที่ออกมาพบว่า บ้านเรามีอัตราหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น

อย่างที่กล่าวว่าเมื่อสภาพเศรษฐกิจไม่สู้ดีก็ทำให้ลูกค้าที่ขอสินเชื่อเงินสดต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากขึ้น จึงทำให้ลูกค้าต้องปรับลักษณะการจับจ่ายให้สมดุลระหว่างรายจ่ายและรายรับ โดยลูกค้าจะตั้งปณิธานไว้ว่า จะใช้สินเชื่อเงินสดไปเพื่อการบริโภคเป็นหลัก ลดและไม่ใช่สินเชื่อเพื่อการชำระหนี้ประเภทอื่นๆ (แต่ก็มีข้อมูลที่บอกว่า มีลูกค้าที่นำสินเชื่อไปใช้เพื่อการชำระหนี้ ได้แก่ เพื่อชำระหนี้รถ 28.9% ชำระหนี้บัตรเครดิต 27.5% และชำระหนี้บ้าน 26.6% และที่สำคัญคือใช้เพื่อชำระคืนหนี้นอกระบบ 4.1%)

อีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับสินเชื่อคือบรรดากลโกงต่างๆ ที่มีไม่เว้นแต่ละวัน ที่สำคัญคือสินเชื่อนอกระบบ ที่ว่านอกระบบก็เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย (และที่ว่านอก คือนอกระบบกฎหมาย และแม้ว่ากฎหมายไม่มีการกำหนดหรือบังคับให้ทำการกู้หรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเท่านั้น ลูกค้ามีอิสระและเลือกได้ว่าจะขอเงินกู้หรือขอสินเชื่อกับใคร ใครก็ได้จริงๆ คนรู้จัก ญาติสนิทมิตรสหาย) สินเชื่อนอกระบบแม้จะพิจารณาเร็ว อนุมัติไว เอกสารไม่ครบก็มีเงินได้ แต่สิ่งสำคัญคือ อัตราดอกเบี้ยสุดมหาโหด ดังที่ทราบกันดี และกลโกงของพวกสินเชื่อนอกระบบคือการทำนิติกรรมอำพราง คือเป็นสัญญาที่มีหรือแฝงไว้ด้วยเจตนาที่ไม่สุจริต

โลกอยู่ยากขึ้นทุกวันท่าจะเป็นความจริง และอยู่ยากขึ้นถ้าไม่มีเงิน และยากขึ้นไปอีกสองเท่าหากเป็นหนี้เป็นสิน ก่อนจะขอสินเชื่อไม่ว่าจะแบบใด คิดสักนิด