สินเชื่อเงินสดคุณไม่รู้แต่อยากจะบอก 1

   กลับมาอีกครั้งของเดอะซีรี่ย์ด้านการเงินที่จะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสินเชื่อเงินสด ถือเป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ ที่หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่ผู้เขียนก็มีความตั้งใจที่อยากจะนำเสนอในรูปแบบซีรีย์ที่รวมรวมทุกด้านของสินเชื่อเงินสด ซึ่งผู้อ่านไปต้องไปตามค้นหาจากที่อื่นแล้วอ่านอย่างไม่ปะติดปะต่อ แต่สามารถหาอ่านได้จากที่นี้แบบครบเครื่องถึงแก่นแท้ของสินเชื่อเงินสด

ก่อนที่จะนำไปสู่เนื้อหา ผู้เขียนขอออกตัวก่อนว่า ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินอย่างลึกซึ่ง แต่อาศัยการอ่านและค้นหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ แล้วนำมาเขียน ดังนั้นเนื้อหาบางตอนอาจจะไม่ถูกใจหรือขาดตกบกพร่องด้านข้อมูล ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้

สินเชื่อ คืออะไร แล้วให้อะไรกับเราที่จะต้องรับรู้ สินเชื่อเป็นสิ่งที่สถาบันการเงินมอบเงินให้กับลูกค้าที่ไม่มีเงิน แต่ต้องการเงินไปใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือ เสริมสภาพคล่องในธุรกิจของตนเอง แต่ก็ไม่ได้จำกัดเพียงในรูปแบบของเงิน แต่หมายถึง สินเชื่อที่ให้สำหรับกู้เพื่อซื้อบ้าน รถยนต์ หรือ อื่นๆ ตามที่สถาบันการเงินจะจัดสรรให้กับลูกค้า เพื่อไม่ให้สับสนและงง ขอชี้แจงให้ชัดเจนเป็นประเภทๆ ดังนี้

สินเชื่อสามารถแบ่งออกเป็นประเภทดังนี้

สินเชื่อแบบระยะเวลา :

สินเชื่อระยะเวลาเวลาสั้น จะเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 1 ปี หรือ สั้นกว่านั้น ซึ่งจะเป็นสินเชื่อประเภทบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมถึงสินเชื่อเงินสดที่มีระยะเวลากำหนดผ่อนชำระคืนไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับการอนุมัติด้วย

สินเชื่อระยะเวลากลาง คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 5 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อที่มีกำหนดผ่อนชำระแบบรายเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี เช่น เช่าซื้อรถยนต์ เป็นต้น

สินเชื่อแบบระยะยาว คือ สินเชื่อที่มีระยะเวลาผ่อนชำระคืนมากกว่า 5 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเป็นสินเชื่อประเภทกู้ยืมซื้อบ้าน หรือ ที่ดิน รวมถึงสินเชื่อเงินสดที่มีจำนวนการกู้ยืมสูง ที่จะต้องมีการผ่อนชำระคืนเป็นระยะเวลามากกว่า 5 ปี

จากข้างต้นคือสินเชื่อที่แบ่งเป็นตามระยะเวลา โดยที่ระยะเวลาในการชำระคืน ก็จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อว่าสินเชื่อตัวนั้นๆ มีระยะเวลาผ่อนชำระคืนยาวนานเท่าไหร่ แม้ว่าสินเชื่อในปัจจุบันที่สถาบันการเงินได้พัฒนาออกมาอยากมากมาย แต่ก็จะเป็นประเภทสินเชื่อที่ครอบคลุมอยู่ 2 ประเภท คือ

สินเชื่อส่วนบุคคล จะเป็นสินเชื่อที่สถาบันการเงินให้กับบุคคลทั่วไป ที่มีอาชีพประจำและมีฐานเงินเดือนตามที่สถาบันการเงินได้กำหนด โดยสินเชื่อส่วนบุคคลจะประกอบด้วย สินเชื่อเงินสดมีระยะสั้น, บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อเพื่อการศึกษา, สินเชื่อบ้าน, สินเชื่อรถยนต์ และอื่นๆที่เป็นสินเชื่อสำหรัลการดำรงชีพของมนุษย์ อย่าสับสนกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจเด็ดขาด เพราะสินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นสินเชื่อสำหรับการลงทุน

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่สามารถยื่นกู้ได้ตามจำนวนเงินที่ต้องการ ซึ่งจะต้องมีการนำเสนอวัตถุประสงค์ของการกู้ และรวมถึงแผนการทำธุรกิจที่จะเพิ่มความมั่นใจให้กับสถาบันการเงินที่จะปล่อยกู้สินเชื่อเงินสดสำหรับต่อยอดธุรกิจ หรือ ขยายโรงงาน แต่ทั้งนี้หากมีวงเงินกู้ที่สูง ผู้ประกอบการอาจจะต้องวางหลักทรัพย์เพื่อคํ้าประกันด้วย ขอกล่าวเสริมในเรื่องของการกู้สินเชื่อเงินสดเพื่อธุรกิจอีกสักนิด การจะขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ ผู้ประกอบการจะต้องมั่นใจด้วยว่ากำไรที่ตนเองสามารถทำได้ในแต่ละเดือนจะมีเหลือสำหรับค่าผ่อนชำระสินเชื่อ เพราะหากกำไรที่ได้รับในแต่ละเดือนไม่สามารถแบกภาระผ่อนสินเชื่อได้ ก็อาจจะสร้างปัญหาที่ตามมาได้

จากข้างต้น คือ การแยกประเภทของสินเชื่ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ซึ่งหลักใหญ่ของสินเชื่อจะเป้นในลักษณะของสินเชื่อเงินสด และ สินเชื่อประเภทบัตร เมื่อกล่าวแบบพอสังเชปให้เข้าใจถึงรูปแบบสินเชื่อต่างๆแล้ว สิ่งที่จะนำเสนอในซีรีย์นี้ต่อไป คือ ขั้นตอนการขอสินเชื่อ หรือ สินเชื่อเงินสด

ขั้นตอนการขอสินเชื่อนั้นก็ไม่อยากมาก เพราะจะมีกฎระเบียบและวิธีการขอที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทของสินเชื่อ สำหรับสินเชื่อประเภทของบุคคล สามารถทำการยื่นสมัครขอสินเชื่อได้ เพียงแค่มีอายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป และมีฐานเงินเดือนไม่ตํ่ากว่า 15,000 บาท โดยที่วงเงินที่จะได้รับก็อยู่ที่ฐานของเงินเดือนและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอสินเชื่อ ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ 2 - 5 เท่าของรายได้ และระยเวลาในการผ่อนชำระก็จะอยู่ที่ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี โดยจะแบ่งชำระคืนแบบทุกเดือน หากมีการผิดนัดชำระ ก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้ หากผู้สมัครขอสินเชื่อเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆ มีประวัติค้างชำระสินเชื่อในเครดิตบูโร ก็จะส่งผลให้ถูกปฎิเสธการขอสินเชื่อทันที

ในขณะที่ผู้ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่อประเภทเพื่อธุรกิจ ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะขึ้นอยู่กับทางสถาบันการเงินจะกำหนด แต่โดยพื้นฐานของเงื่อนไขก็จะประกอบด้วย สถานประกอบการจะต้องมีการจดทะเบียนกับกรมการค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้ต่อปีต้องไม่น้อยกว่าที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้ รวมถึงอาจจะต้องมีการวางทรัพย์สินเพื่อคํ้าประกันในการขอสินเชื่อด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว ขอกล่าวเสริมถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังสนใจจะสมัครสินเชื่อ สิ่งที่สำคัญอันดับแรกที่สถาบันการเงินจะตรวจสอบคุณสมบัติในขั้นตอนแรกของผู้สมัครขอสินเชื่อ คือ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตรงกับเงื่อนไขที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้หรือไม่ หากในขั้นตอนเบื้องต้นผ่าน ก็จะนำไปสู่การตรวจสอบข้อมูลเครดิตของผู้สมัครกับทางสถาบันเครดิตบูโร หากประวัติใสๆ ไม่มีหนี้คงค้างหรือมีประวัติค้างชำระ ก็จะนำไปสู่ขั้นตอนตรวจสอบภาระอื่นที่ผู้ขอมี เช่น หากผู้ขอสินเชื่อเงินสด มีภาระผ่อนบ้าน หรือ ผ่อนรถยนต์ แล้วหากปล่อยสินเชื่อให้เพิ่ม อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับลูกค้า เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนแล้วจะส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถผ่อนชำระสินเชื่อคืนได้ ทางสถาบันการเงินก็อาจจะไม่อนุมัติสินเชื่อให้ แต่ถ้าลูกค้ามีศักยภาพที่จะผ่อนชำระได้ ทางสถาบันการเงินก็จะพิจารณาอนุมัติวงเงินตามที่สถาบันการเงินคำนวณ อาจจะอยู่ที่ 2-5 เท่าของรายได้ ในกรณีของสินเชื่อประเภทบัตร หรือ ตามหลักทรัพย์ที่วางคํ้าประกันในกรณีของสินเชื่อเงินสดประเภทก้อนใหญ่

ทั้งหมดทั้งมวลสำหรับซีรีย์เปิดตัวสินเชื่อเงินสดนั้น ผู้เขียนต้องการจะปูพื้นฐานของมือใหม่ที่ต้องการจะสมัครสินเชื่อ ให้เข้าใจถึงหลักใหญ่ๆของสินเชื่อนั้นจะประกอบไปด้วย สินเชื่อ 2 ประเภท คือ สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ทั้งสองประเภทก็จะมีเงื่อนไขการสมัครและกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้ามีความประสงค์ที่จะสมัครสินเชื่อประเภทไหน และ ต้องการนำสินเชื่อไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด เมื่อเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของตนเองแล้ว ก็ต้องสำรวจด้วยว่าคุณสมบัติของตนเองนั้น เหมาะสมกับเงื่อนไขที่สถาบันการเงินได้กำหนดไว้หรือไม่ เพราะหากไม่เข้าเกณฑ์ทางสถาบันการเงินก็จะไม่สามารถทำการอนุมัติได้ ซึ่งในส่วนของการขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่าน เราจะพูดถึงในซีรีย์ที่ 2 รวมถึงขั้นตอนการคำนวณดอกเบี้ยเพื่อเป็นแนวทางด้วย สำหรับซีรีย์นี้ น่าจะเป้นการกล่าวแบบพอสังเขปเพื่อให้เข้าใจถึงคอนเส็บด้านสินเชื่อแบบเร่งด่วน โดยไม่ต้องไปหาอ่านที่อื่นให้สับสน สามารถอ่านซีรีย์นี้ก็จะเข้าใจเกือบทั้งหมด